SUPERSPRINT Rating

Men / Kayak / 1998 and older

Rating updated 14.02.2018 в 17:02

V F M O T t
Name Sportsmen Number of points
Postrigay Yuri 25
Dyachenko Alexander 23
Lyapunov Kirill 21
Sluka Dmitry 19
Dolls A Novel 14
Gusev Oleg 14
Karasev Denis 14
Eugene Averyanov 14
Postylyakov Yuri 9
Zotov Ilya 9
Ilya Ponomarev 9
Ilyin Andrey 9
Berendyaev Basil 9
Biryukov Alexander 9
Anokhin Maxim 9
Polanski, Miroslav 9
Roman Samokhvalov 5
Maxim Guryanov 5
Minaev Arkady 5
Alexander Shipkov 5
V F M O T t