SUPERSPRINT Rating

Boys / Kayak / 1999-2000

Rating updated 14.02.2018 в 17:02

V F M O T t
Name Sportsmen Number of points
Zotov Ilya 25
Dmitry Ivashkin 23
Gangan Dmitry 21
Hodosevich Vladislav 19
Logins Demid 14
White Artem 14
Shishkin Tikhon 14
Shramko, Alexander 14
Slaps Alex 9
Kopov Alexander 9
Dmitry Semenov 9
Ryzhov Gregory 9
Pies Artem 9
Yermolenko Maxim 9
Volsky, Dmitry 9
Bondarchuk, Ivan 9
Zazulin Valery 5
Zverev Mikhail 5
Tcharykov Paul 5
Emelyanov Denis 5
Voronin Alexander 5
Kukushkin Cyril 5
V F M O T t