SUPERSPRINT Rating

Boys / Kayak / 2001-2002

Rating updated 14.02.2018 в 17:02

V F M O T t
Name Sportsmen Number of points
Byzov Nikita 25
Dmitry Morgunov 23
Ushakov Vladlen 21
Popov Danil 19
Badger Daniel 14
Denis Chernenko 14
Pavlov, Evgeny 14
Maxim Gerasimov 14
Medennikov Alexander 9
Parfentsov Vadim 9
Oleg Emelyanov 9
Gusev Kirill 9
Ivan Gvozdev 9
Ivanov Daniel 9
Maxim Kuznetsov 9
Daniil Maksimov 9
Ageev Andrey 5
Manankov Michael 5
Razgulin Daniel 5
Maxim Gorbanev 5
Alexander Zdor 5
Shorin Michael 5
Vladislav Lushnikov 5
Korotkov Bogdan 5
Artem Novikov 5
Meshcheryakov Alexander 5
Daniil Maksimov 5
Ignatyev Georgy 5
Nuzhdin Alexey 5
Nazarov Timur 5
Artem Sobolev 5
Goncharuk Alexey 5
Bragin Roman 2
Yaroslav Grebenschikov 2
Dobronozhenko, Daniel 2
Kapranov Egor 2
Maximov Nikita 2
Leus Maxim 2
Gavrilov Matthew 2
Tyan Valeriy 2
Shestoperov Michael 2
Lapato Ilya 2
Tyurin Philip 2
Nikita Trifonov 2
Zakharchenko Arseniy 2
V F M O T t