SUPERSPRINT Rating

Boys / Canoeing / 1999-2000

Rating updated 14.02.2018 в 17:02

V F M O T t
Name Sportsmen Number of points
Nemov Sergey 25
Listunov Dmitry 23
Savin Ivan 21
Kutyrkin Ilya 19
Vladislav Skvortsov 14
Kondakov Matthew 14
Shkolin Michael 14
Shipcov Nicholas 14
Sergey Shindin 9
Belov Seraphim 9
Biktimirov Kirill 9
V F M O T t